Webinarium okulistyczne dla rodziców - Zadbaj o wzrok Twojego dziecka!

Formularz rejestracji


Jestem świadom/świadoma tego, że wydana przeze mnie zgoda może zostać wycofana w dowolnej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dla uczestników webinarium